Autosklá

Autosklá

Sklo vďaka svojim vlastnostiam vždy bolo a je dôležitou súčasťou konštrukcie automobilu.
Autosklá vždy slúžili k zvyšovaniu bezpečnosti a pohodlia cestujúcich.

Pod bezpečnosťou a pohodlím si dnes predstavujeme úplne niečo iné,
ako napríklad v polovici minulého storočia.

Dnešné čelné sklá sa pri poškodení nesmú rozsypať. Ak dôjde k rozbitiu bočných a zadných skiel, musia sa rozsypať na drobné kúsky, ktoré výrazne znižujú možnosť poranenia posádky vozidla.

Rozbité kalené sklo Značne poškodené čelné sklo
Rozbité kalené sklo Značne poškodené čelné sklo

Nároky ľudí na pohodlie sa neustále zvyšujú. Vďaka tomu sa do dnešných automobilových skiel zabudovávajú rôzne technológie, ktoré slúžia

na vyhrievanie skiel, zvukovú izoláciu, odraz UV a tepelného žiarenia.
Takisto v sklách môžeme nájsť zabudované antény, kamery, svetelné, dažďové senzory, premietanie údajov z prístrojovej dosky a mnoho iného.

Automobilové sklá sú dnes technologicky veľmi náročné produkty, ktoré od servisu vyžadujú profesionálny prístup a striktné dodržiavanie postupov, ktoré definuje výrobca automobilu.