Ako to robíme

Ako to robíme

Postupnosť operácií:

 • Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov...
Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov... Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov...
Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov... Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov...
Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov... Odstrojenie čelného skla – odmontovanie stieračov, líšt, vnútorného spätného zrkadla, senzorov...
 • Prvé prirovnanie nového skla

Prvé prirovnanie nového skla

 • Vyrezanie poškodeného skla z karosérie
Vyrezanie poškodeného skla z karosérie Vyrezanie poškodeného skla z karosérie
Vyrezanie poškodeného skla z karosérie Vyrezanie poškodeného skla z karosérie
 • Presné prirovnanie nového skla do otvoru v karosérii
Presné prirovnanie nového skla do otvoru v karosérii Presné prirovnanie nového skla do otvoru v karosérii
 • Príprava povrchu karosérie a skla na nalepenie 
Príprava povrchu karosérie a skla na nalepenie Príprava povrchu karosérie a skla na nalepenie
Príprava povrchu karosérie a skla na nalepenie Príprava povrchu karosérie a skla na nalepenie
 • Nanesenie lepidla na sklo alebo na karosériu (záleží na type automobilu), použitím elektrického vytláčacieho zariadenia zabezpečíme rovnomerné nanesenie lepidla.
Nanesenie lepidla na sklo Nanesenie lepidla na sklo
Nanesenie lepidla na sklo Nanesenie lepidla na sklo
 • Vloženie, zarovnanie a doltačenie nového skla do konečnej polohy a zabezpečenie proti pohybu špeciálnou páskou.
Vloženie, zarovnanie a doltačenie nového skla do konečnej polohy a zabezpečenie proti pohybu špeciálnou páskou. Vloženie, zarovnanie a doltačenie nového skla do konečnej polohy a zabezpečenie proti pohybu špeciálnou páskou.
Vloženie, zarovnanie a doltačenie nového skla do konečnej polohy a zabezpečenie proti pohybu špeciálnou páskou. Vloženie, zarovnanie a doltačenie nového skla do konečnej polohy a zabezpečenie proti pohybu špeciálnou páskou.

 

 • Kontrola správneho roztlačenia lepidla
Kontrola správneho roztlačenia lepidla Kontrola správneho roztlačenia lepidla

 

 • Zloženie rozobratých dilov
Zloženie rozobratých dilov Zloženie rozobratých dilov
Zloženie rozobratých dilov Zloženie rozobratých dilov
Zloženie rozobratých dilov Zloženie rozobratých dilov

 

 • Kontrola tesnosti a správnej funkcie všetkých súčastí vymeneného skla (stierače, ostrekovače, senzory, kamery, vyhrievanie...)
Kontrola tesnosti a správnej funkcie všetkých súčastí vymeneného skla (stierače, ostrekovače, senzory, kamery, vyhrievanie...) Kontrola tesnosti a správnej funkcie všetkých súčastí vymeneného skla (stierače, ostrekovače, senzory, kamery, vyhrievanie...)
Kontrola tesnosti a správnej funkcie všetkých súčastí vymeneného skla (stierače, ostrekovače, senzory, kamery, vyhrievanie...) Kontrola tesnosti a správnej funkcie všetkých súčastí vymeneného skla (stierače, ostrekovače, senzory, kamery, vyhrievanie...)
 • Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta
Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta
Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta
Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta Povysávanie auta, utretie prístrojovej dosky, umytie okien, prípadne celého auta

 

 • Informácia o dobe bezpečného odjazdu, o použitej technológii a mene mechanika, ktorý sklo menil.
Informácia o dobe bezpečného odjazdu, o použitej technológii a mene mechanika, ktorý sklo menil. Informácia o dobe bezpečného odjazdu, o použitej technológii a mene mechanika, ktorý sklo menil.