Funkcie lepených skiel v dnešných automobiloch

Funkcie lepených skiel v dnešných automobiloch

Čelné sklá v dnešných automobiloch okrem svojej základnej funkcie, výhľad na cestu, majú mnoho iných, dôležitých úloh.

Neničte si svoje autá  nekvalitne nalepenými sklami. Trpia tým miesta spojov na karosérii, zvyšuje sa riziko korózie a celkovo sa znižuje životnosť automobilu. Správne nalepené čelné sklo je po brzdách najdôležitejší bezpečnostný prvok automobilu.

1. Čelné sklo ako podpora airbagov

Airbagy vo vozidlách sa po náraze vozidla obrovskou rýchlosťou nafúknu, aby chránili ľudí v aute pred nárazom. Pre efektívne fungovanie musia byť airbagy v kritickom momente podporené karosériou a hlavne čelným sklom. Ak sklo nevydrží pretlak, ktorý v kabíne auta vznikne v momente nafúknutia airbagov a odlepí sa od karosérie, ich ochranný účinok sa drasticky zníži.

2. Čelné sklo a pevnosť karosérie

Pri dnešnom trende znižovania hmotností automobilov, a teda používania čoraz tenších a ľahších prvkov karosérií sa lepené sklá automobilov stávajú stále dôležitejšími prvkami zabezpečujúcimi pevnosť karosérie. Pevnosť karosérie má zase vplyv na jazdné vlastnosti automobilu. Túto dôležitú vlastnosť môže nalepené sklo spĺňať len do tej miery, do akej mu to dovoľuje pevnosť jeho nalepenia v karosérii – správne použitie a kvalita použitého lepidla.

3. Čelné sklo a ochrana posádky auta

Len sklo, ktoré aj pri havárii ostane prilepené v karosérii chráni posádku pred vonkajšími vplyvmi a predmetmi.