Výhody zaceľovania čelných skiel

Výhody zaceľovania čelných skiel

Zabránenie ďalšiemu praskaniu poškodeného  čelného skla bez zásahu
do konštrukcie vozidla.

Obnovenie optických vlastností poškodeného skla, minimálne 80%-né zlepšenie priehľadnosti poškodeného miesta.

Výrazne nižšia cena oproti výmene skla.

Zvýhodňovanie poisťovňami

Časovo neobmedzená záruka